Το όραμά μας είναι να καθιερωθούμε ως μια εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκόσμιου επιπέδου

Η Στρατηγική μας

Το όραμά μας είναι να καθιερωθεί ο ΟΠΑΠ ως μία εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκόσμιου επιπέδου. Το στρατηγικό μας πλαίσιο έχει ως πυλώνες οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες.

1
Τα πάντα για τον Πελάτη
Κατανόηση του Πελάτη Επικέντρωση στον Πελάτη Διαρκής Βελτίωση
 1. Καλύτερη Γνώση
  Επένδυση σε περισσότερα εργαλεία/ πόρους για τη βαθύτερη δυνατή κατανόηση των αναγκών πελατών/καταναλωτών σε Ελλάδα/Κύπρο
 2. Δημιουργία προφίλ Πελάτη
  Δημιουργία προφίλ των πελατών μας, τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών (με ταυτόχρονο στόχο περισσότερους νέους & γυναίκες)
 3. Ισχυρότερες Σχέσεις
  Εισαγωγή ενός ενισχυμένου προγράμματος Επιβράβευσης Πελατών
 1. Διακριτή Ηγεσία
  Δημιουργία ρόλου Επικεφαλής Σχέσεων με Πελάτες και μιας ομάδας επικεντρωμένης στους πελάτες
 2. Δέσμευση & Συμμετοχή
  των εργαζόμενων «Γίνε ο Πελάτης» και «Υιοθέτησε ένα Κατάστημα» είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ
 3. Ενίσχυση του μηνύματος
  Γνωστοποίηση αξιοσημείωτων παραδειγμάτων επικέντρωσης  στον πελάτη , ώστε  να ενεργοποιείται κάθε μέλος της ομάδας του ΟΠΑΠ
 1. Επίκεντρο: η Ικανοποίηση
  του Πελάτη Θέσπιση σαφών, πελατοκεντρικών Δεικτών Απόδοσης
 2. Διατήρηση Επικοινωνίας με τους Πελάτες
  Βελτίωση του επιπέδου & του εύρους της επικοινωνίας μας με τους πελάτες μας με τη χρήση νέων εργαλείων επικοινωνίας (βλ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
 3. Φωνή του Πελάτη
  Βαρύτητα στη γνώμη των πελατών μας για την ανάπτυξη των προϊόντων

Στόχος:

Ο πελάτης στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας

2
Επένδυση στο Δίκτυο

Τα Πρακτορεία μας Τα Προϊόντα & οι Υπηρεσίες μας Οι Άνθρωποί μας
 1. Αναβάθμιση καταστημάτων
  Βελτιστοποίηση των καταστημάτων μας βάσει του σχεδίου ανάπτυξης του δικτύου μας
 2. Εξέλιξη Σχεδιασμού Πρακτορείων
  Εισαγωγή διεθνών βέλτιστων πρακτικών με σεβασμό στα τοπικά χαρακτηριστικά (από το 2017)
 3. Εκσυγχρονισμός
  Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, βελτιωμένων υποδομών και νέων βασικών συστημάτων συναλλαγών (από το 2017)
 1. Νέες Υπηρεσίες
  Προώθηση συσκευών self-service (από Α’ Εξάμηνο 2017), νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών (Tora Direct)
 2. Περισσότερη Ψυχαγωγία
  Βελτιωμένη εμπειρία μεταδόσεων (από Α’ Εξάμηνο 2017)
 3. Προστασία του Δικτύου μας
  Αυξημένες επενδύσεις για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων
 1. Ευθυγράμμιση ενδιαφερόμενων μερών
  Ευθυγράμμιση των συμφερόντων του ΟΠΑΠ και των Πρακτόρων, οι οποίοι είναι οι πρεσβευτές του ΟΠΑΠ στις τοπικές κοινωνίες
 2. Υποστήριξη για Ανάπτυξη
  Επέκταση του υφιστάμενου Προγράμματος Retail Excellence, της υποστήριξης και της εκπαίδευσης των πρακτόρων
 3. Ομάδα Υψηλών Επιδόσεων
  Βελτιωμένη διαχείριση απόδοσης, παροχή κινήτρων και τήρηση πολιτικών συμμόρφωσης

Στόχος:

Εξέλιξη των πρακτορείων ΟΠΑΠ σε τοπικούς προορισμούς ψυχαγωγίας

3
Ανάπτυξη των Ανθρώπων μας

Προσέλκυση Ανάπτυξη Δέσμευση Διατήρηση
 1. Προσέλκυση των Νέων
  Νέα Ειδικά Προγράμματα Αποφοίτων (Α’ Εξάμηνο 2017) και προγράμματα άσκησης μαθητείας.
 2. Κατανόηση της Αγοράς
  Πρόγραμμα αξιολόγησης των πιθανών θέσεων απασχόλησης σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ικανών στελεχών στην αγορά
 3. Βελτιώσεις στο χώρο εργασίας
  Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας στα γραφεία (νέα γραφεία σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
 1. Ακαδημία ΟΠΑΠ
  Επέκταση του προγράμματος «Ακαδημία ΟΠΑΠ», με εξατομικευμένα εκπαιδευτικά πλάνα, Πρόγραμμα  Ικανοτήτων & Ανάπτυξης Ηγεσίας και Προώθηση του Ρόλου των Γυναικών σε Εταιρικές Πρωτοβουλίες
 2. Πλήρης Ένταξη
  Πρόγραμμα Ενημέρωσης Νέων Εργαζόμενων/Πρακτόρων (Δ’ Τρίμηνο 2016)
 3. Διαχείριση Απόδοσης
  Αναθεωρημένο πρόγραμμα διαχείρισης απόδοσης για όλο τον Όμιλο (Οικ. Έτος 2017)
 1. Καλύτερη Επικοινωνία
  Βελτιωμένη, αμφίδρομη εσωτερική επικοινωνία και αναγνώριση εργαζόμενων
 2. Ισορροπία Εργασιακής/ Προσωπικής Ζωής
  Σύσταση Επιτροπής Επικοινωνίας Εργαζόμενων με έμφαση στις κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες «υγιούς ζωής»
 3. Ενεργή Συμμετοχή
  Συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΠΑΠ
 1. Επιβράβευση των Ανθρώπων μας
  Δημιουργία ελκυστικών πακέτων Αμοιβών & Παροχών
 2. Εξέλιξη Σταδιοδρομίας
  Διεύρυνση δυνατοτήτων για εξέλιξη της σταδιοδρομίας εσωτερικά στον Όμιλο
 3. Χτίζοντας για το μέλλον
  Δομημένη διαχείριση ταλέντων και σχεδιασμός πλάνων διαδοχής

Στόχος:

Δημιουργία μιας ομάδας με υψηλή απόδοση αποτελούμενη από τους εργαζόμενους και τους πράκτορές μας

4
Δημιουργία Προϊόντων & Υπηρεσιών παγκόσμιων προδιαγραφών

Υφιστάμενα Προϊόντα Νέα Προϊόντα Νέες Υπηρεσίες/Περιεχόμενο
 1. Πλήρης Επισκόπηση Προϊόντων
  Άμεση επισκόπηση όλων των προϊόντων από τον νέο Επικεφαλής Προϊόντων
 2. Καλύτερη Προσφορά Αθλητικού Στοιχηματισμού
  Βελτίωση των αποδόσεων, των ειδικών στοιχημάτων, των προσφορών & του περιεχομένου, καθώς και προώθηση συσκευών self-service
 3. Προώθηση Ιπποδρομιακού Προϊόντος
  Αυξημένες επενδύσεις στην ανάπτυξη & τη διανομή του προϊόντος
 4. Μεταμόρφωση της Διαδικτυακής παρουσίας
  Μεταμόρφωση της υφιστάμενης προσφοράς μας στο on-line/mobile και εισαγωγή νέων ψηφιακών παιχνιδιών
 1. VLTs
  Ελκυστικές δυνατότητες τόσο για το δίκτυο πρακτόρων μας όσο και για τα καταστήματα PLAY
 2. Virtual Games
  Δοκιμασμένα σε άλλες παρόμοιες ευρωπαϊκές αγορές (από Α’ Εξάμηνο 2017)
 3. European Jackpots
  Συζητήσεις για την εισαγωγή διεθνών λοτταριών στην ελληνική αγορά
 1. Tora Direct
  Διάθεση προϊόντων προπληρωμένης αξίας
 2. Άλλες Υπηρεσίες
  Εξετάζονται άλλες υπηρεσίες που δεν έχουν άμεση σχέση με τα παιχνίδια
 3. Βίντεο/Τηλεόραση
  Τρέχουσα αναθεώρηση της στρατηγικής μεταδόσεων
  Διερεύνηση ευκαιριών για την περαιτέρω αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού

Στόχος:

Προσφορά ενός ευρέος φάσματος ελκυστικών προϊόντων στους πελάτες όταν και όποτε θέλουν

5
Αξιοποίηση των Ψηφιακών & Τεχνολογικών Δυνατοτήτων

Άνθρωποι/Πόροι Συστήματα Δυνατότητες
 1. Βαθύτερη γνώση του κλάδου
  Πρόσληψη νέου Επικεφαλής Τεχνολογίας με σημαντική εμπειρία στην αγορά
 2. Εσωτερική Τεχνογνωσία
  Ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης σε βασικούς τομείς
 3. Εξωτερικοί Συνεργάτες
  Διαρκής αναζήτηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών με τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους παρόχους τεχνολογίας
 1. Επιτάχυνση στην ολοκλήρωση έργων
  Μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση για τη βελτίωση της ταχύτητας και της ευελιξίας των τεχνολογικών λύσεων
 2. Ανοιχτή Αρχιτεκτονική
  Θέσπιση ανοιχτής αρχιτεκτονικής στις πλατφόρμες τυχερών παιγνίων για την εύκολη ενσωμάτωση περιεχομένου και εφαρμογών
 3. Περισσότερος Έλεγχος
  Αύξηση του επιπέδου ελέγχου που θα μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις απαιτήσεις του πελάτη
 1. Ψηφιακό
  Εστίαση στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας με επίκεντρο τις κινητές συσκευές για όλες τις υπηρεσίες, εσωτερικές και εξωτερικές
 2. Νέες Προτάσεις Πληρωμών
  Προώθηση νέων τρόπων πληρωμών για τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας cash in/cash out στα πρακτορεία για τους διαδικτυακούς πελάτες (2017)
 3. Πολυεπίπεδη παικτικη εμπειρία
  Μελλοντικός οδικός χάρτης ανάπτυξης για μια ολοκληρωμένη παικτική εμπειρία στα διαφορετικά κανάλια

Στόχος:

Αναβάθμιση του ρόλου του Διαδικτύου & της Τεχνολογίας στον Όμιλο

6
Δέσμευση στην Κοινωνία

Ισχυρή Δέσμευση Σχέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη Υπεύθυνο Παιχνίδι
 1. Υγεία
  Ανακαίνιση των 2 μεγαλύτερων Νοσοκομείων Παίδων στην Ελλάδα, «Αγία Σοφία» και «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» και πολλές άλλες αναγνωρισμένες δράσεις στην Κύπρο
 2. Αθλητισμός
  Δημιουργία αξίας για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού μέσω του Προγράμματος «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ»
 3. Απασχόληση
  Επιλογή και στήριξη αναπτυσσόμενων εταιρειών με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας
 1. Οι Άνθρωποί μας
  Συμμετοχή των ανθρώπων μας στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  για τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών με τα προγράμματα
 2. Οι Πελάτες μας
  Συμμετοχή των πελατών μας στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (π.χ. σύνδεση του Μαραθωνίου της Αθήνας με το πρόγραμμα ανακαίνισης των νοσοκομείων)
 3. Ευαισθητοποίηση
  Ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πελάτες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
 1. Βελτίωση των Πολιτικών μας
  Διαρκής βελτίωση των πολιτικών και των διαδικασιών μας στον Όμιλο
 2. Εκπαίδευση των Ανθρώπων και των Πελατών μας
  Σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση για την προστασία των παικτών και την ενημέρωση για την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού
 3. Διεθνής Αναγνώριση
  Χρησιμοποιώντας σαφείς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης και με τη συνεργασία όλων θα επιτύχομε την Ανώτατη Πιστοποίηση Επιπέδου 4 για την αναγνώριση της δέσμευσης στο Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Παγκόσμια Ένωση Λοτταριών (WLA)

Στόχος:

Δημιουργία μακροπρόθεσμου, ουσιαστικού οφέλους που βάζει τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα και την Κύπρο

7
Ενίσχυση της δυναμικής της Εταιρικής Εικόνας μας

Δυνατή Εταιρική Εικόνα Ισχυρή Σύνδεση με τους πελάτες Εμπόδια & Κίνδυνοι
 1. Η Θέση μας στην αγορά
  Διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της εταιρικής μας εικόνας και της προσφοράς στους πελάτες μας
 2. Λογότυπο / Σλόγκαν
  Ενίσχυση του ήδη δυνατού λογότυπου «Ανθρωπάκι» και δημιουργία ενός νέου, απλού σλόγκαν
 3. Εταιρικό Όνομα vs Όνομα Προϊόντων
  Επανεξέταση της χρήσης του εταιρικού ονόματος σε σχέση με τα ονόματα των προϊόντων (ειδικά σε θέματα χορηγιών). Διατύπωση σαφών οδηγιών χρήσης τους
 1. Επικοινωνία που μας συνδέει με τον πελάτη μας
  Επικοινωνιακές καμπάνιες 360° που υποστηρίζουν την εικόνα του ΟΠΑΠ και των προϊόντων του
 2. Χορηγίες & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  Διαμόρφωση ενός προγράμματος  χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ακουμπά στις ανάγκες των πελατών μας.
 3. Δίκτυο «Πρεσβευτών»
  Δημιουργία ενός ισχυρού Δικτύου εσωτερικών (εργαζόμενοι, πράκτορες, συνεργάτες) και εξωτερικών πρεσβευτών της εταιρείας
 1. Αξιοπιστία/Διαφάνεια
  Ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τα παιχνίδια μας με περαιτέρω επικοινωνιακές δράσεις
 2. Αποδόσεις
  Επανεξέταση των αποδόσεων όλων των παιχνιδιών και μέγιστη δυνατή προβολή των παικτών/παιχνιδιών που κέρδισαν
 3. Υπεύθυνο Παιχνίδι
  Ενίσχυση του υφιστάμενου ολοκληρωμένου προγράμματος, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ως απόδειξη της δέσμευσής μας

Στόχος:

Διατήρηση μιας ισχυρής και διαρκούς συναισθηματικής σύνδεσης με τους πελάτες μας

8
Βελτίωση σχέσεων με το Κράτος, τη Ρυθμιστική Αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς

Κυβέρνηση Ρυθμιστική Αρχή Άλλοι φορείς
 1. Συνεργασία για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού
  Συνεργασία με την κυβέρνηση και αρμόδιες αρχές για την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού
 2. Συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας του αθλητισμού
  Στενή συνεργασία με την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του αθλητισμού στην Ελλάδα
 1. Ανοιχτός Διάλογος
  Διατήρηση ανοιχτού διαλόγου για σημαντικά ζητήματα και αρμονική συνεργασία για καλύτερη κατανόηση των θεμάτων
 2. Σταθερότητα Ρυθμιστικού Πλαισίου
  Λειτουργία σε σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον με σαφείς διαδικασίες
 3. Σχέση συνεργασίας & εμπιστοσύνης
  Πολυεπιπέδη συνεργασία σε καθημερινή βάση
 1. Κλάδος Τυχερών Παιγνίων
  Ενίσχυση της συμμετοχής σε φορείς του κλάδου (π.χ. WLA/ELA), και ανταλλαγή απόψεων
 2. Ελληνικός Αθλητισμός
  Στενή συνεργασία με φορείς του αθλητισμού για την προώθηση των αθλητικών αξιών και την αναβάθμιση της ποιότητας του αθλητισμού
 3. Τράπεζα της Ελλάδος
  Θεμελίωση νέων σχέσεων συνεργασίας (Tora Direct)

Στόχος:

Θεμελίωση μιας στενής σχέσης συνεργασίας με την Κυβέρνηση, τη Ρυθμιστική Αρχή & άλλους οργανισμούς

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)