Προσφέρουμε διασκέδαση μέσα από τα παιχνίδια μας τα τελευταία 59 χρόνια

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εφαρμογή και διατήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης στηρίζουν τους στόχους μας και αποτελούν οδηγό μας για να δημιουργούμε και να μεγιστοποιούμε την αξία των μετόχων, διαχειριζόμενοι παράλληλα τις δραστηριότητές μας με αποτελεσματικό τρόπο, υπεύθυνα και με ακεραιότητα, έτσι ώστε να επιδεικνύουμε υπευθυνότητα και να διατηρούμε την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πέραν της συμμόρφωσης με τις καλύτερες πρακτικές από τα ρυθμιστικά και διοικητικά όργανα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα υψηλά πρότυπα επιχειρησιακής ηθικής αντικατοπτρίζονται στην επιχειρησιακή συμπεριφορά και κουλτούρα μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου. Συνεχώς επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε τις πρακτικές μας και το πλαίσιο διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η διαφάνεια και η καλή διακυβέρνηση διαπερνούν τον όμιλο σε όλα τα επίπεδα.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)