Προσφέρουμε διασκέδαση μέσα από τα παιχνίδια μας τα τελευταία 59 χρόνια

Κώδικας Δεοντολογίας

Η θετική εικόνα του Ομίλου ΟΠΑΠ και η πίστη στην ακεραιότητά του είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις δραστηριότητές του. Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς περιγράφει τις αρχές και παρέχει οδηγίες στα Ενδιαφερόμενα Μέρη επί της αναμενόμενης συμπεριφοράς τους και έχει σαν σκοπό να ενισχύσει την ήδη ισχυρή βούληση του ΟΠΑΠ για επαγγελματική συμπεριφορά υψηλού επιπέδου.

Κώδικας Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)