Το δίκτυό μας αποτελεί την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας

Υποχρεώσεις Μετόχων

Ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της διάταξης του Ν. 3556/2007 (άρθρο 9, παρ. 5) και προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 95.700.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 319.000.000 ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου και με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των μετόχων του, ο ΟΠΑΠ παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών και με την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση, καθώς επίσης και το σχετικό έντυπο της γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών.

 

Τίτλος Αρχείο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007
Ν.4374/2016
EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
Ν.3873/2010
Ν.3884/2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3-7-07 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.3556/2007

Share chart

IR contact

Investor Relations Team
OPAP S.A.
Athinon Av., 112, Athens, P.C. 104 42
Tel.: +30 210 5798930
Fax: +30 210 5798931
E-mail: ir@opap.gr

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)