Μεταμόρφωση των πρακτορείων σε τοπικούς προορισμούς ψυχαγωγίας

Πρόγραμμα ADR

Το τρέχον πρόγραμμα ADR του ΟΠΑΠ εκδίδεται μέσω ενός μη επιδοτούμενου προγράμματος Επιπέδου 1. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελείται από 638 εκατ. μερίδια ADR από την 31η Μαρτίου 2014 με κάθε μερίδιο να είναι ίσο με μισή μετοχή. Η τιμή του ADR υπολογίζεται με βάση την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε καθημερινή βάση και οι θεματοφύλακες είναι η Τράπεζα New York Mellon Corp, η Citibank NA και η Deutsche Bank Americas Holding Corp.

Share chart

IR contact

Investor Relations Team
OPAP S.A.
Athinon Av., 112, Athens, P.C. 104 42
Tel.: +30 210 5798930
Fax: +30 210 5798931
E-mail: ir@opap.gr

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)