Μεταμόρφωση των πρακτορείων σε τοπικούς προορισμούς ψυχαγωγίας

Μετοχική Σύνθεση

Με βάση τις γνωστοποιήσεις Σημαντικών Συμμετοχών του Ν. 3556/2007, η Emma Delta Hellenic Holdings Limited  κατέχει το 33%, η Baupost Group LLC το 5,19% και ως εκ τούτου, το υπόλοιπο της ελεύθερης διασποράς ανέρχεται στο 61,81% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Emma Delta Hellenic Holdings Limited  κατέχει το 33%, Baupost Group LLC  5,19%, το υπόλοιπο της ελεύθερης διασποράς ανέρχεται στο 61,81%

IR contact

Investor Relations Team
OPAP S.A.
Athinon Av., 112, Athens, P.C. 104 42
Tel.: +30 210 5798930
Fax: +30 210 5798931
E-mail: ir@opap.gr

Ετήσιοι Απολογισμοί

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)