Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Δημόσιες Προσφορές

Ημερομηνίες  Ποσοστό Διάθεσης Αιτιολογία Tιμή Διάθεσης
25 Απριλίου 2001 5,36% Πρώτη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 5,50€
18 Ιουλίου 2002 18,90% Δεύτερη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε 8,44 €
14 Ιουλίου 2003 24,45% Τρίτη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 9,44 €
21 Ιουλίου 2005 16,44% Τέταρτη Δημόσια Προσφορά Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 24,14 €
Τίτλος Αρχείο
Ενημερωτικό Δελτίο – ΙΟΥΛΙΟΣ 2005
Ενημερωτικό Δελτίο – ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
Ενημερωτικό Δελτίο – ΙΟΥΝΙΟΣ 2002
Ενημερωτικό Δελτίο – ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

IR contact

Investor Relations Team
OPAP S.A.
Athinon Av., 112, Athens, P.C. 104 42
Tel.: +30 210 5798930
Fax: +30 210 5798931
E-mail: ir@opap.gr

Share chart

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)