Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

02/03/2017

         Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

 

Η ανώνυμη εταιρεία Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 02.03.2017, αποφάσισε την εκλογή του κου Robert Chvátal ως Μη Εκτελεστικού Mέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της, κου Konstantin Yanakov. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2017 ή μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

 1. Kamil Ziegler                   - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Damian Cope                   - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Σπύρος Φωκάς                 - Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. Pavel Saroch                    - Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Michal Houst                    - Εκτελεστικό Μέλος
 6. Γεώργιος Μελισανίδης       - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Xρήστος Κοπελούζος         - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Pavel Horak                      - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Robert Chvátal    - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Marco Sala                        - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Igor Rusek                         - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Rudolf Jurcik                      - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 13. Δημητράκης Ποταμίτης        - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

ΑΘΗΝΑ, 02.03.2017
ΟΠΑΠ Α.Ε.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)