Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556/2007

03/02/2017

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από την «Valea Foundation» την 01.02.2017, ότι ως αποτέλεσμα μεταβίβασης μετοχών, το «Valea Foundation» ελέγχει έμμεσα την Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd, η οποία με τη σειρά ελέγχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στο 33% των μετοχών της Εταιρείας (δηλαδή συνολικά 105.270.000 δικαιώματα ψήφου ενσωματωμένα σε μετοχές της Εταιρείας). Η ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή ήταν 30.01.2017.

Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται πλέον τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα) είναι:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο % δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο
VALEA FOUNDATION 33%1 - 33%
VALEA HOLDING AG 33%1 - 33%
KKCG Holding AG 33%1 - 33%
KKCG AG 33%1 - 33%
SAZKA Group a.s. 33%1 - 33%
Emma Delta Management Ltd 33% - 33%
Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd 33% - 33%
Emma Delta Hellenic Holdings Ltd 33% - 33%

1Emma Delta Hellenic Holdings Ltd 33% - 33% 1Η VALEA FOUNDATION είναι ο μοναδικός μέτοχος της VALEA HOLDING AG. Η VALEA FOUNDATION δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από κανένα πρόσωπο. H VALEA HOLDING AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG HOLDING AG. Η KKCG HOLDING AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του SAZKA Group a.s. και ασκεί από κοινού έλεγχο στο SAZKA Group a.s. μαζί με την ΕΜΜΑ GAMMA LIMITED στην οποία τελικός ελέγχων είναι ο κ. Jiri Smejc. Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Μελισσανίδη μέσω της εταιρείας Georgiella Holdings Co. Limited, σύμφωνα με το έντυπο γνωστοποίησης TR1 της 29.07.2014. Η Emma Delta Management Ltd είναι η μόνη εταιρεία που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, η οποία κατέχει το 33% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Αθήνα, 03.02.2017

ΟΠΑΠΑ.Ε.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)