Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο 2017

06/03/2017

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2017, ως ακολούθως:

 

Τετάρτη        29.03.2017:   Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2016

Πέμπτη        30.03.2017:   Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Πέμπτη        27.04.2017:   Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τρίτη            02.05.2017:   Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2016, δηλαδή πριν την 19.05.2017 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Τετάρτη        03.05.2017:   Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Τρίτη            09.05.2017:   Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2016

                          

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

 

Αθήνα, 06.03.2017

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)