Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τοποθέτηση Νέου Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού

13/01/2017

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την τοποθέτηση της κυρίας IsabelleMoserως Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων της την 01.01.2017.

ΑΘΗΝΑ, 13.01.2017

ΟΠΑΠΑ.Ε.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)