Επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας συνεχώς ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις τους

Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

28/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. Rene Langen, Γενικός Διευθυντής Παρακολούθησης Έργων & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, προέβη στις 26.04.2017 σε αγορά 10.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 91.011,57 ευρώ.

 

Αθήνα 28.04.2017

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Email alerts Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Delivered by Investis – link to website (opens in a new window)